У “Нафтогазі” розповіли, що чекає на “Газпром” у разі програшу в Стокгольмському арбітражі

У разі виграшу національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражному суді російський «Газпром» щорічно платитиме на 4 млрд доларів більше за транзит газу територією України.

Про це повідомив директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook напередодні слухання щодо транзитного контракту, яке відбудеться у понеділок, 21 листопада.

Ðåêëàìíàÿ âûâåñêà ñ íàäïèñüþ "Ãàçïðîì" íà îäíîì èç çäàíèé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ), â ïîíåäåëüíèê, 30 äåêàáðÿ 2013 ã. Ôîòî Àëåêñàíäðà Äàâûäîâà / ÓÍÈÀÍ

«Проблема в тому, що «Газпрому» доведеться сплатити нам десятки мільярдів доларів компенсації, продавати газ за набагато нижчою ціною, щороку платити на 4 млрд доларів більше за транзит і не перешкоджати нашій інтеграції в європейський ринок», – підкреслив він. Вітренко перерахував вимоги «Нафтогазу» до «Газпрому». Серед них – встановлення тарифу на транзит у відповідності з європейськими правилами, дотримання українського та міжнародного законодавства у разі зміни умов контракту. Він звинуватив Росію у зловживанні «домінуючим становищем на ринку газу» та «дискримінації України порівняно з європейськими країнами».

«Трибунал з трьох арбітрів повинен розв’язати не політичний, а юридичний спір – як інтерпретувати контракти, які норми права і як застосовувати. Сторони подали тисячі сторінок документів. Свідки та експерти дають свідчення. Юристи звертають увагу на кожний нюанс», – зазначив Вітренко.

«Світ дивиться на цей арбітраж як тест для України – наскільки ми як країна готові відстоювати свої національні інтереси, наскільки заради цього ми готові ставити компетентність вище за лояльність, наскільки ми розуміємо, що успіх нашої країни – це успіх кожного з нас», – додав директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз».

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судиться з «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС територією України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також повідомлялося, що «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму унаслідок анексії півострова.

На поточний момент сума претензій української сторони становить 28,3 млрд дол. Сума претензій «Газпрому» до України – 31,759 млрд дол. У середині жовтня поточного року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма завершив усні слухання представників Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпрому», а також експертів і свідків за взаємним позовом компаній щодо контракту на закупівлю газу.

Слухання з транзитним контрактом починаються в понеділок, 21 листопада. Остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на закупівлю газу очікується до 31 березня 2017 року.

РЕКЛАМА: