Військова служба за контрактом – це престижно, вигідно та почесно

zsu-2

Військова служба за контрактом – основна мета державної політики, відносно подальшого формування Збройних Сил України та першочергове завдання на найближчий час.

На військову службу за контрактом осіб рядового та сержантського  складу приймаються:

військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять військову службу за призовом підчас мобілізації;

військовослужбовці рядового та сержантського  складу, які проходять строкову військову службу;

громадяни призовного віку, як мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту;

військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 60 років (під час мобілізації, на особливий період).

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби у календарному обчисленні:

– для осіб рядового складу – 3 року;

– для осіб сержантського та старшинського складу – 3-5 років (до внесення змін для сержантів (старшин) передбачався термін контракту виключно 5 років);

Законом України впроваджено можливість укладання під час дії особливого періоду у всіх військових частинах (установах) короткострокового контракту (до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію).

Для військовослужбовців строкової військової служби та мобілізованих, які вислужили не менше 11 місяців або осіб вже звільнених з військової служби під час дії особливого періоду впроваджено можливість укладання короткострокового контракту на шість місяців.

За працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (стаття 119 Кодексу законів про працю України).

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб», у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Після звільнення із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим за розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата їм пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією, на особливий період.

Військовослужбовцям  з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також з користування кредитом не нараховуються (пункт 15 статті 14 Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”).

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Військовослужбовці мають право на безоплатне медичне забезпечення та на пільгове санаторно-курортне лікування (стаття 11 Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”).

Військовослужбовцям надаються відпустки від 30 до 45 діб у залежності від календарної вислуги років та відпустки за сімейними обставинами, з інших поважних причин.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

До складу грошового забезпечення входять: посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Середній розмір грошового забезпечення складає:

рядовий склад  – 6500-7000 грн.

командир відділення – 7500-8000 грн.

головний старшина – 8000-8600 грн.

командир взводу – 9000-9500 грн.

командир роти – 11500-12000 грн.

командир батальйону – 12500-13000 грн.

Джерело: http://www.mil.gov.ua

РЕКЛАМА: