Оприлюднено Правила етичної поведінки поліцейських: заборонено бути зверхнім, погрожувати та іронізувати

Міністерство внутрішніх справ заборонило поліцейським іронізувати в спілкуванні з громадянами. Про це йдеться в Правилах етичної поведінки поліцейських, затверджених МВС, повідомляє LB.ua.

Öåðåìîíèÿ ïðèíÿòèÿ ïðèñÿãè ñîòðóäíèêàìè íîâîé ïàòðóëüíîé ïîëèöèè, â Ñóìàõ, 12 ìàÿ 2016 ã. Ôîòî Êîõàí Âèòàëèé / ÓÍÈÀÍ

“При виконанні поліцейський повинен професійно виконувати свої службові обов’язки, поважати і не порушувати права і свободи людини, неухильно дотримуватися антикорупційного законодавства”, – йдеться в правилах.

Представник поліції зобов’язаний поводитися стримано, приязно, відкрито, уважно та ввічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність співпрацювати. Він повинен контролювати свою поведінку, почуття і емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям впливати на прийняття рішень. Поліцейським заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. Також заборонено використовувати будь-яку символіку політичних партій, здійснювати політичну діяльність, а також висловлювати особисте ставлення до діяльності партій.

Відзначають, що поліцейський повинен забезпечити людське ставлення і повагу до затриманого громадянина.

“Під час звернення до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику… У відносинах із населенням поліцейський зобов’язаний бути тактовним і доброзичливим; висловлювати вимоги або зауваження, що стосуються особи, у ввічливій і переконливій формі”, – сказано в правилах.

РЕКЛАМА:
>
загрузка...